Dagbestuur

Leierskap van VGK Malmesbury

Mev Cleodine Leukes

Skriba/Kassier

Ds Quentin Shaun Minnaar

Leraar

Br John Blom

Hoof Ouderling

Br James Jacobus

Onder Ouderling

Sr Johanna Dudley

Hoof Diaken

Br Johannes Skierhout

Onder Diaken