Sensus Vorm

Lidmaatbesonderhede
Alle velde met 'n asterisk (*) word vereis.

Adres en Kontakbesonderhede

Area:*
Straatadres:*
Posadres:*
Selfoon:
E-pos:
Faks:
Landlyn nr:

Biografiese Besonderhede

Titel: Mnr/Mev/Mej/Ds/Dr ens.*
Volle Name en Van:*
Voorletters: *
Noemnaam:*
Nooiensvan:
Rol in die gesin:*
Huwelikstatus:*
Indien getroud? Trou Datum
 / 
 / 
Werkstatus:*
Studeer u tans? Indien ja, voltyds of deeltyds?

Lidmaatskap

Lidmaatstatus:*
Is u 'n katkisant? Nee of ja. Indien ja, kies watter katkisant is u: *
Vorige Gemeente:
Datum oorgekom na ons toe
(As u vanaf 'n ander gemeente afkomstig is)

Betrokkenheid in Gemeente

By watter kommissie is u reeds betrokke?*
By watter kommissie sal u graag betrokke wil raak? *
U gawes en Vaardighede wat u in die gemeente kan aanwend.
Verenigings waaraan u graag sal wil behoort:*
Verenigings waaraan u reeds behoort:*

Kommunikasie

Watter vorm van kommunikasie verkies u?*
Hoe verkies u gesin om die gemeente program te ontvang: *
Stel u belang om u dankoffer maandeliks per debiet order te betaal:*

Informasie van u kinders (16 jaar en jonger)

Kind no. 1
Volle Name en Van - Kind no. 1
Geboortedatum - Kind no. 1
 / 
 / 
Ouderdomsgroep in jare - Kind no. 1
Lidmaatstatus - Kind no. 1
Is u kind skoolgaande of nie-skoolgaande? - Kind no. 1
Is u kind ‘n katkisant? Indien ja, kies watter katkisant hy/sy is - Kind no. 1
Aan watter vereneging behoort u kind? - Kind no. 1
Indien nog nie, aan watter vereniging sal u kind graag wil behoort? - Kind no. 1

Informasie van u kinders (16 jaar en jonger)

Kind no. 2
Volle Name en Van - Kind no. 2
Geboortedatum - Kind no. 2
 / 
 / 
Ouderdomsgroep in jare - Kind no. 2
Lidmaatstatus - Kind no. 2
Is u kind skoolgaande of nie-skoolgaande? - Kind no. 2
Is u kind ‘n katkisant? Indien ja, kies watter katkisant hy/sy is - Kind no. 2
Aan watter vereneging behoort u kind? - Kind no. 2
Indien nog nie, aan watter vereniging sal u kind graag wil behoort? - Kind no. 2

Informasie van u kinders (16 jaar en jonger)

Kind no. 3
Volle Name en Van - Kind no. 3
Geboortedatum - Kind no. 3
 / 
 / 
Ouderdomsgroep in jare - Kind no. 3
Lidmaatstatus - Kind no. 3
Is u kind skoolgaande of nie-skoolgaande? - Kind no. 3
Is u kind ‘n katkisant? Indien ja, kies watter katkisant hy/sy is - Kind no. 3
Aan watter vereneging behoort u kind? - Kind no. 3
Indien nog nie, aan watter vereniging sal u kind graag wil behoort? - Kind no. 3
Recaptcha Word Verification: