Verenigings

Verenigings van VGK Malmesbury

CAB (Christelike Afhanklikheidsbediening)
CYM (Christian Youth Ministry)
CVB (Christelike Vrouebediening)
Geestelike Dansgroep
Jeugbrigade
Katkisasie
Kerkkoor
K.I.A (Kinders in Aanbidding)
Lof- en Aanbiddingspan
Sondagskool
Kinderbond