Sensus Vorm

Volltooi die Lidmaatbesonderhede vorm, sluit in Kontakbesonderhede, Biografiese Besonderhede, Lidmaatskap, Betrokkenheid in Gemeente, Kommunikasie en Informasie van u kinders.

Voltooi Form

VGK Malmesbury
Nuutste Preke
VGK Malmesbury Kalender
2021 Program

Alle gemeentelike aktiwiteite, soos aangedui op die kalender, is gestaak weens die Lockdown. Lidmate kan steeds hulle offer bydrae maak aangesien die gemeente steeds finansiële verantwoordelikhede het wat nagekom moet word. Kliek op die 'Bank Besonderhede' skakel vir die besonderhede.

VGK MALMESBURY
STANDARD BANK
REK NO; 082399344
TAKKODE: 050507

Skryf aan by ons Nuusbrief
Almal éen in Christus, diensbaar in Sy Koninkryk deur Aanbidding, Toerusting, Versorging en Uitreiking